Skoterturer

Skoterturer är någonting som nått stor popularitet på senare år. Faktiskt är skoterturer bidragande till att norra Sverige kunnat bygga ut sin turismnäring på vintertid, då naturutflykter med hjälp av skotrar öppnat upp för ökad rörelsefrihet. Ett avsevärt antal nya turistanläggningar pekar på den här positiva utvecklingen. Den här typen av skoter kommer inte bara till användning för rekreation och semester, utan används även av vissa yrkesgrupper som ett nödvändigt hjälpmedel. Polis och militär använder snöskotern och likaså används den för naturbevakning, i skogsbruk och av pistörer i skidanläggningar som Åre. En annan yrkesgrupp som faktiskt är beroende av snöskotern för att klara sig är de samer som arbetar inom rennäringen. De behöver kunna ta sig över stora ytor i svår terräng för att nå fram till sina djur och här är skotern det perfekta fordonet.

Skoterturer som följer reglerna

Skoterturer är en turistgren som erbjuds lite varstans i landets norrare delar. Här kan det handla om skoterturer som pågår i en eller ett par timmar eller om längre resor över ett par dagar med övernattning. Hur det än fungerar så är skotern nyckeln till naturupplevelser på vintern. Visst, på längdåkningsskidor blir naturupplevelsen också fantastisk, men där ligger det en begränsning i hur långt en åkare kan komma på en dag. Med snöskotern är det möjligt att ta sig långa sträckor över vackra landskap och uppleva vyer som är enastående. Det finns många olika skäl för att nyttja skotern och när den brukas på rätt sätt är den ett fordon som passar till en mängd olika användningsområden. Det gäller dock att bete sig vettigt i samband med skoterkörning.

De flesta arrangörer av skoterturer är måna om att informera sina kunder om vilka regler som gäller ute i vildmarken. Under kontrollerade skoterturer är risken inte heller stor för att skotern blir till ett störande element i omgivningen. Det är snarare privatpersoner som på egen hand susar ut i vildmarken som gett orsak till de många upprörda röster som höjts gällande skoterkörning sedan många år tillbaka. Det finns nämligen en mängd regler för var en skoter får köras och med vilken hastighet den får köras vart, men dessa följs ofta dåligt. Till exempel så är det egentligen bara tillåtet att köra på väl snötäckt mark om det inte stör eller förstör. Väl snötäckt bedöms när det gäller områden som är nyplanterade eller där ungskog växer, att det ska ligga ett lager snö som är minst två meter tjockt.

Skoterturer är nyckeln till naturupplevelser på vintern

Föreskrifter att följa

Den som arrangerar skoterturer ute i vildmarken kan för det mesta röra sig relativt fritt. I fjällen råder särskilda regler för s.k. regleringsområden, där körning sker antingen under särskilda regler eller där körning är helt förbjuden. Det är alltid upp till de enskilda kommunerna att bedöma var körning av snöskoter är tillåtet.

Om du åker med på skoterturer kan du vara rätt säker på att arrangören har tagit reda på vad som gäller för turen innan den erbjudits till dig som besökare. Sverige är ett stort land där det finns plats för både en skotertur, skidåkning och en stilla vandringstur i vinterlandskapet. Det måste endast ses till att de olika intressegrupperna inte samlas på samma väg, så är freden säkrad. En tur med en skoterförare som inte kör fortare än de tillåtna 70 km i timmen och som använder sig antingen av särskilda skotervägar eller kör över områden som är godkända för snöskotrar kan vara en fantastisk upplevelse som är värd att rekommendera.

Skoterturer i egen regi kräver uppfyllandet av en del föreskrifter. Personen som ska köra skotrarna måste vara minst 16 år och ha ett förarbevis för antingen terrängskoter, eller snöskoter. Ett traktor-kort eller körkort gäller också för att få köra snöskoter. Viktigt att tänka på för den som ger sig ut på skoterturer och kör själv är att det råder samma lagar för en skoterförare som för en bilförare, nämligen att det inte är tillåtet att köra snöskoter med mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Ett annat tips för den som själv iscensätter sina turer är att inte ge sig ut ensam och att hålla koll på geografin med hjälp av karta och kompass eller med GPS.

Skoterturer genom samiska områden för renskötsel

Skoterturer är inte nödvändigtvis en samisk tradition men eftersom snöskotern är ett mycket viktigt fordon för att underlätta renskötseln under vintertid så blir det automatiskt en hel del skoterturer för den samiska befolkningen. Renskötseln är fastställd från svenska regeringens sida som en samisk näring och är alltså förbehållen just samerna. Rätten till rennäringen begrundas med urminnes hävd, vilket är någonting som historiskt ligger längre tillbaka i tiden än den svenska statens grundande. Att samernas land inte följer de landgränser som våra kartor uppvisar är ett faktum. De rör sig mellan Sverige, Norge och Finland i enlighet med renarnas rörelse över året, med eller utan snöskoter. Att de en gång i tiden råkat registreras som en annan skandinavisk nationalitet än samisk är ett påfund som de hittills tvingats leva med.

De områden som samerna nyttjar är även sådana som är väl ägnade för skoterturer. Det är norra Sveriges inland som erbjuder vidderna där naturen härskar och människan är liten och relativt obetydlig. Det finns ungefär 5000 samiska renägare i Sverige, och 85% av dessa finns i Norrbottens län. 2500 personer lever av renskötseln och dessa är övervägande män. Detta är svårt att föreställa sig som icke-same men i Sverige är 50% består för 50% av landets yta renbetesrätt. Då renen vandrar till olika områden under årets lopp används aldrig hela denna yta på en gång och av den anledningen är arealen där renbetesrätten härskar inte heller så märkbar för de flesta svenskar. Viktigt att tänka på för skoterturerna är att kolla upp i vilka områden renarna rör sig och undvika att köra genom dessa.

En intensiv naturupplevelse

Vårt generösa land bjuder på så många möjligheter till upplevelser i naturen och skoterturer är en av dessa. För en skotertur gäller det att klä sig passande, så att utrustningen ger rätt skydd för kroppen och mot kylan. I regel förser arrangören dig med den rätt utrustning om du inte redan har den. Snöskotern har fått mycket negativ uppmärksamhet för att ett litet antal individer inte haft vett att respektera vare sig naturen eller hastighetsbegränsningarna. Majoriteten av snöskoterförare är medvetna om det ansvar de bär under sina turer och håller sig till reglerna. Detta är viktigt för att skoterturerna även i framtiden ska få fortsätta vara en upplevelse som innebär rekreation och skönhetsupplevelse för varje individ som så vill.